ЭБЦТС ТӨХК-ийн хэрэглэгчийн цахим систем www.ebedn.mn сайт ашиглалтанд орлоо. Уг систем нэвтэрснээр хэрэглэгчид цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээгээ хянах, төлбөр тооцоогоо интернет банк, мобайл банк, виза, мастер картаа ашиглан онлайнаар төлөх, төлбөрийн мэдээллийн дэлгэрэнгүйтэй танилцах, санал хүсэлтээ илэрхийлэх, тоолуурын мэдээлэл, бичилт, заалтаа харах, гэрээний мэдээллээ харах, шинэчлэх зэрэг олон боломжууд нээгдэж байгаа юм. Хэрэглэгч та цахим системийг ашиглахдаа өрхийн тэргүүний овог нэр, регистрийн дугаар, гэрийн хаяг, холбогдох утасны дугаар зөв байгаа эсэхэд хяналт тавьж, зөрүүтэй байгаа тохиолдолд хариуцсан байцаагч, операторууд, борлуулалтын нягтлан бодогч нарт хандан шинэчлүүлэх, www.edc.mn, www.facebook.com/ebedc цахим хуудсуудаар дамжуулан санал сэтгэгдлээ илэрхийлэх, түүнчлэн хэрэглэгчийн код болох 8 оронтой дугаараа мэддэг болох зэргээр бидний ажилд туслалцаа үзүүлэн хамтарч ажиллана уу.-->

2018 оны 2-р сард гарсан Гүйцэтгэх захирлын тушаал

Нийтэлсэн: Б.Ганбат Огноо 2018-03-15

Тушаалын утга

Тушаалын дугаар

Он, сар, өдөр

Тайлбар

1

Нэмэгдэл олгох тухай

Б/24

2018.02.01

Т.Батмөнхөд хэвийн бус нөхцөлийн 12 хувийн нэмэгдэл олгосон.

2

Ажлын байр өөрчлөх тухай

Б/25

2018.02.01

Ахлах диспетчер Б.Мөнхбатыг өөрийн хүсэлтээр үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж 2018.02.01- ний өдрөөс шуурхай ажиллагаа горимын албанд ээлжийн  диспетчер  инженерээр томилсон.

3

Ажлын байр өөрчлөх тухай

Б/26

2018.02.01

Горимын албанд ээлжийн  диспетчер  ажилтай Б.Батторжийг 2018.02.01-ний өдрөөс  ахлах диспетчерээр томилсон.

4

Эмчилгээний зардал олгох тухай

Б/27

2018.02.02

ТБХ засварын монтёр Э.Далайбаатарын эмчилгээний зардлыг олгосон.

5

Мөнгөн шагналаар шагнаж, урамшуулал олгох тухай

Б/28

2018.02.06

Эрчим хүчний тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагдсан Г.Нямаа Д.Баатар нарыг  шагнасан.

6

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Б/30

2018.02.12

Өндөр настан Ж.Бурмаад эмчилгээний зардлын тусламж олгосон.

7

Жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгээр шагнал олгох тухай

Б/31

2018.02.12

Компанийн харъя салбаруудын 2017 оны жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгээр олгох шагналт цалингийн  хэмжээг хавсралтаар баталсан.

8

Мэргэжлийн зэрэг олгож, хөдөлмөрийн гэрээ шинэчлэн байгуулах тухай

Б/34

2018.02.12

ББЗХ байцаагч монтёр Ж.Нарангаравыг 2018.02.01-ний өдрөөс эхлэн байцаагч монтёр Ж.Оюуны амаржсаны амралттай байх хугацаанд ажиллуулж хэвийн нөхцөлийн 1-р зэрэг олгосон.

9

Үндсэн ажилтнаар авах тухай

Б/35

2018.02.14

СЭЗБХ Эдийн засагч ажилтай Н.Оюунцэцэгийг 2018.02.02-ны өдрөөс эхлэн үндсэн ажилтнаар авч ажиллуулсан.

10

Хүүхдээ асрах чөлөө олгох тухай

Б/36

2018.02.14

ББЗХ ХҮТ оператор ажилтай А.Буяндэлгэрт 2018.02.13-ны өдрөөс эхлэн амаржсаны амралт, үргэлжлүүлэн хүүхэд асрах чөлөө олгосон.

11

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Б/37

2018.02.22

ХҮХ жолооч С.Батбаярын охин, ТБХ хэмжүүрийн монтёр Э.Энх-Амарын аав нас барсан тул     буцалтгүй тусламж олгосон.

12

Удаан жилийн нэмэгдэл олгох тухай

Б/38

2018.02.22

ХҮХ жолооч Х.Ганзоригт эрчим хүчний салбарт удаан жил ажилласны нэмэгдэл олгов.

13

Ээлжийн амралт олгох тухай

Б/39

2018.02.22

Компанийн 2018 оны 3-р сард ээлжийн амралтаа эдлэх ажилчдын нэрсийг хавсралтаар баталсан.

14

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Б/40

2018.02.22

ББЗХ касс ажилтай Ундармаа ЗХНХ хуулийн зөвлөх С.Энхбат нарт буцалтгүй тусламж олгосон.

15

Тэтгэмж олгох тухай

Б/41

2018.02.23

ТБХ Ш/А  горимын албанд диспетчер Б.Оюунсайханд хүүхдээ асарч байх хугацаанд сар болгон олгох нэмэгдэл тэтгэмж олгосон.

16

Цалингүй чөлөө олгох тухай

Б/42

2018.02.28

ТБХ Засварын монтёр Б.Ууганбаатарт  цалингүй чөлөө олгосон.

17

Ажлын байр өөрчлөх тухай

Б/43

2018.02.28

ББЗХ ХҮТ менежер ажилтай Г.Сайнсанааг 2018.03.01-ний өдрөөс  эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж ШИХХ-ийн Бүтээмжийн инженерээр томилсон.

18

Ажлын байр өөрчлөх тухай

Б/45

2018.02.28

ББЗХ ХҮТ байцаагч монтёр Ц.Долгорсүрэнг 2018.03.01-ний эхлэн ХҮТ-1 менежерээр томилсон.

19

Ажлын байр өөрчлөх тухай

Б/46

2018.02.28

ББЗХ ХҮТ байцаагч Н.Батдэлгэрийг 2018.03.01-ний өдрөөс ХҮТ-2 ээлжийн оператороор томилсон.

20

Ажлын байр өөрчлөх тухай

Б/47

2018.02.28

ББЗХ ХҮТ-1 оператор Д.Баярмааг 2018.03.01-ний өдрөөс ХҮТ-1 байцаагч монтёроор томилсон.

21

Ажлын байр өөрчлөх тухай

Б/48

Ажлын байр өөрчлөх тухай

ББЗХ ХҮТ-1  байцаагч монтёр Д.Туулыг 2018.03.01-ний өдрөөс ХҮТ-2  байцаагч монтёроор томилсон.

22

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/38

2018.02.12

Цагаан сарын баярын өдрүүдэд ажиллах компанийн хариуцлагатай жижүүрийг 1-р хавсралтаар 2-р хавсралтаар томилсон.

23

Арга хэмжээ авч ажиллах тухай

А/39

2018.0212

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албанаас ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, арга хэмжээ авч ажиллах  комиссыг томилсон.

24

Комисс томилох тухай

А/40

2018.02.12

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх комиссыг томилсон

25

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл томилох тухай

А/41

2018.02.23

Компанийн хэмжээнд ашиглагдаж буй өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалтын байдалд хяналт тавих, хамтын шийдвэр гаргах зорилгоор өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг томилсон.

26

Ажлын хэсэг томилох тухай

А/42

2018.02.23

ЭБЦТС ТӨХК-ийн “Траверс мод” нийлүүлэгчийг сонгох ажлын хэсгийг томилсон.

27

Ажлын хэсэг томилох тухай

А/43

2018.02.23

ЭБЦТС ТӨХК-ийн “СИП-ийн дагалдах хэрэгсэл” нийлүүлэгчийг сонгох  ажлын хэсгийг томилсон

28

Ажлын хэсэг томилох тухай

А/44

2018.02.23

ЭБЦТС ТӨХК-ийн “Трансформаторын сэлбэг хэрэгсэл” нийлүүлэгчийг сонгох  ажлын хэсгийг доорх бүрэлдэхүүнтэй томилсон.

29

Ажлын хэсэг томилох тухай

А/45

2018.02.23

ЭБЦТС ТӨХК-ийн “Трансформаторын тос ” нийлүүлэгчийг сонгох  ажлын хэсгийг томилсон.

30

Ажлын хэсэг томилох тухай

А/46

2018.02.23

ЭБЦТС ТӨХК-ийн “Реле хамгаалалтын үүсгэвэр” нийлүүлэгчийг сонгох  ажлын хэсгийг томилсон.

31

Ажлын хэсэг томилох тухай

А/47

2018.02.23

ЭБЦТС ТӨХК-ийн “Цэнэг шавхагч” нийлүүлэгчийг сонгох  ажлын хэсгийг томилсон.

32

Ажлын хэсэг томилох тухай

А/48

2018.02.23

ЭБЦТС ТӨХК-ийн “Бичгийн цаас” нийлүүлэгчийг сонгох  ажлын хэсгийг томилсон.


Өмнөх Дараах
Top